User:Nabin K. Sapkota

From Wikinews, the free news source you can write!
Jump to navigation Jump to search
Nabin K. Sapkota
{{{5}}} {{{6}}}
Babel user information
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
hi-2 इस सदस्य को हिन्दी का मध्यम स्तर का ज्ञान है।
new-0 थ्व छ्यलामिनाप नेपालभाषाया ज्ञान मदु (वा सिक्क म्हो जक्क थु)।
ne-N यो प्रयोगकर्तासँग नेपाली पैदायसी ज्ञान छ ।
Users by language